Bewonersportal

Stel een vraag

En dan is er weer een bijzondere mijlpaaltje bereikt, de eerste verdiepingsvloer ligt er volledig op.     

De bouw is volop aan de gang! Momenteel wordt er gewerkt aan de kelderwanden. Bij deze weer een globale planning voor de komende weken:

  • Vanaf week 26 tot aan de bouwvak: maken van het kelderdek, allereerst t.p.v. de daktuin en vervolgens t.p.v. de appartementen
  •  Week 31 en 32: Bouwvak
  • Week 33: Plaatsten torenkraan en mogelijk verwijderen van bemaling (afhankelijk van de voortgang
  • Week 34 en 35: verwijderen damwanden
  • Vanaf week 36: start betonbouw

Mede als antwoord op de vraag van een omwonende, willen wij u hierbij weer een korte update geven en een globale planning geven voor de komende weken. Op dit moment wordt er binnen in de “bouwkuip” gesloopt. Dat betekent dat tussen de  damwanden de gebouwdelen van het voormalige gebouw die onder grond zaten worden weggehaald. Voor de stabiliteit van de damwanden wordt alles wat weggehaald wordt gelijk aangevuld met zand. Met name voor de bewoners die aan de aan- en afvoerroute wonen, kan dit tot overlast leiden aangezien er heel veel en (zware) vrachtwagens gevuld met zand af en aan rijden. Hier is helaas weinig aan te veranderen.

De planning ziet er als volgt uit (uiteraard kan dit in de praktijk soms anders gaan):

  • Tot eind 48 week transport zand
  • Week 49 aanvoer staal t.b.v. randgording stempelframe
  • Week 2 t/m 5 heiwerk
  • Week 6 aanvoer stalen buizen stempelframe
  • Week 7 + 8 transport afvoeren zand

De Bouw is gestart en de damwanden zitten er inmiddels in!

De damwanden zijn in de grondslagen om zo een bouwkuip te creëren. Deze bouwkuip wordt dan door de aannemer en de sloper samen leeg gemaakt. De kelder en fundering van het oude gebouw worden verder gesloopt. Om te kunnen werken in de bouwkuip moet ervoor worden gezorgd dat er geen water in de kuip komt. dat wordt gedaan door middel van bemaling. Hiervoor zijn afgelopen woensdag een 3-tal pompen geplaatst. Door een omwonende is hierover ook een vraag gesteld die wij hebben beantwoord. Deze vragen en de antwoorden komen onder in het portal te staan, onder de mededelingen.

Wellicht heeft u reeds gezien dat de eerste fase van de sloop inmiddels is afgerond. Het voormalige gebouw is gesloopt en (een gedeelte van) het puin is in de kelder gestort zodat dit kan worden gebruikt voor de eerste voorbereidende werkzaamheden van de bouw. Visser en Bunschoten is de aannemer die de bouw gaat realiseren en zal aanstaande maandag 11 oktober starten met het plaatsen van damwanden en enkele andere werkzaamheden.

Vervolgens zal de 2e fase van de sloop beginnen, het verwijderen van de kelder.

 

Wij doen ons best om overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas zal er zoals u wellicht kunt begrijpen altijd enige overlast ervaren worden. Wij proberen u van zoveel mogelijk activiteiten op de hoogte te houden via het platform. Maar als u in de tussentijd vragen of opmerkingen heeft kunt u de uitvoerder van Visser en Bunschoten, de heer Michael v/d Born ter plaatse aanspreken of telefonisch contact opnemen op nummer 06-23274390

De bouwvak is inmiddels voorbij en de sloop is weer opgestart. Zie ook het artikel op schiedam24.nl:

https://schiedam24.nl/nl/nieuws/wonen/sloop-zusterhuis-na-bouwvak-volle-bak-door/18250

 

Fase 1 is gereed! na de bouwvak wordt de sloop weer opgepakt.

De machinale sloop is inmiddels begonnen:

Hierbij het kaartje van de aan- en afvoerroute van de sloopwerkzaamheden:

De sloop is inmiddels in volle gang! Momenteel wordt er nog voornamelijk binnen in het gebouw gewerkt o.a. met de asbest verwijdering.
Medio volgende week zal worden gestart met een gedeelte machinale sloop.

Welkom op het bewonersportal! Hier zullen wij zo veel mogelijk informatie met u delen over het project De Maurits. Maar schroom niet om uw vraag te stellen, met uw vraag en de beantwoording daarvan kunnen ook anderen zien wat er zoal speelt.

Beantwoorde vragen

Vraag

Vandaag 2 nov telefonische contact gehad met Michael v/d Born. Ik begrijp van hem dat er 3 pompen geplaatst gaan worden die dag en nacht gaan draaien om water uit de bouwput te pompen. Ik verwacht dat hier wel gebruikt gaat worden gemaakt van omkasting die geluidswerend is om de overlast tot een minimum te beperken, ook al zijn de pompen dan elektrisch!
Is deze situatie tot dat de damwanden weer verwijderd worden? Gaarne een reactie op deze vragen?

Door: R Dejalle – 02/11/2021


Vraag

Afgelopen woensdag zijn 3 pompen geplaatst. Dit zijn elektrische pompen, om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken.

De kasten worden niet geluidwerend bekleed en zullen inderdaad blijven draaien totdat de damwanden er weer uitgaan.

 

Vraag

Kan u aangeven hoelang de sloopwerkzaamheden nog gaan duren?
Dit ook i.v.m. met het dicht houden van ramen en deuren om de stof buiten te houden tijdens het sloopwerk.
En dan maar hopen dat de temperatuur niet te veel gaat oplopen.

Door: R Dejalle – 29/07/2021


Vraag

Op dit moment is de eerste fase van de sloop afgerond, vandaag wordt de kraan afgevoerd. De bouwvakantie is gestart en gedurende deze periode zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden t.a.v. de sloop.
Wel zullen volgende week een aantal sonderingen plaatsvinden.
De sloopwerkzaamheden zullen zullen na de bouwvak weer opgestart worden.

Vraag

Wat wordt de aan- en afvoerroute tijdens de sloop?

Door: Cor Lamers – 14/06/2021


Vraag

We zullen op het portal een kaartje plaatsen met daarop de aan- en afvoerroute tijdens de sloop. Indien deze route wijzigt ten tijde van de bouw, zullen wij te zijner tijd een nieuw kaartje plaatsen van de aan- en afvoerroute tijdens de bouw.