Bewonersportal

Stel een vraag

Wellicht heeft u reeds gezien dat de eerste fase van de sloop inmiddels is afgerond. Het voormalige gebouw is gesloopt en (een gedeelte van) het puin is in de kelder gestort zodat dit kan worden gebruikt voor de eerste voorbereidende werkzaamheden van de bouw. Visser en Bunschoten is de aannemer die de bouw gaat realiseren en zal aanstaande maandag 11 oktober starten met het plaatsen van damwanden en enkele andere werkzaamheden.

Vervolgens zal de 2e fase van de sloop beginnen, het verwijderen van de kelder.

 

Wij doen ons best om overlast zoveel mogelijk te beperken. Helaas zal er zoals u wellicht kunt begrijpen altijd enige overlast ervaren worden. Wij proberen u van zoveel mogelijk activiteiten op de hoogte te houden via het platform. Maar als u in de tussentijd vragen of opmerkingen heeft kunt u de uitvoerder van Visser en Bunschoten, de heer Michael v/d Born ter plaatse aanspreken of telefonisch contact opnemen op nummer 06-23274390

De bouwvak is inmiddels voorbij en de sloop is weer opgestart. Zie ook het artikel op schiedam24.nl:

https://schiedam24.nl/nl/nieuws/wonen/sloop-zusterhuis-na-bouwvak-volle-bak-door/18250

 

Fase 1 is gereed! na de bouwvak wordt de sloop weer opgepakt.

De machinale sloop is inmiddels begonnen:

Hierbij het kaartje van de aan- en afvoerroute van de sloopwerkzaamheden:

De sloop is inmiddels in volle gang! Momenteel wordt er nog voornamelijk binnen in het gebouw gewerkt o.a. met de asbest verwijdering.
Medio volgende week zal worden gestart met een gedeelte machinale sloop.

Welkom op het bewonersportal! Hier zullen wij zo veel mogelijk informatie met u delen over het project De Maurits. Maar schroom niet om uw vraag te stellen, met uw vraag en de beantwoording daarvan kunnen ook anderen zien wat er zoal speelt.

Beantwoorde vragen

Vraag

Kan u aangeven hoelang de sloopwerkzaamheden nog gaan duren?
Dit ook i.v.m. met het dicht houden van ramen en deuren om de stof buiten te houden tijdens het sloopwerk.
En dan maar hopen dat de temperatuur niet te veel gaat oplopen.

Door: R Dejalle – 29/07/2021


Vraag

Op dit moment is de eerste fase van de sloop afgerond, vandaag wordt de kraan afgevoerd. De bouwvakantie is gestart en gedurende deze periode zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden t.a.v. de sloop.
Wel zullen volgende week een aantal sonderingen plaatsvinden.
De sloopwerkzaamheden zullen zullen na de bouwvak weer opgestart worden.

Vraag

Wat wordt de aan- en afvoerroute tijdens de sloop?

Door: Cor Lamers – 14/06/2021


Vraag

We zullen op het portal een kaartje plaatsen met daarop de aan- en afvoerroute tijdens de sloop. Indien deze route wijzigt ten tijde van de bouw, zullen wij te zijner tijd een nieuw kaartje plaatsen van de aan- en afvoerroute tijdens de bouw.